Foreldremøter

Rett over nyttår årlig vil klubben arrangere åpne foreldremøter for barne- og ungdomskullene. Her legges det ut referater

Annonse:

Foreldremøte 1, 2024: 15. januar 2024

Annonse: