Økonomi og aktivitetsavgifter

Annonse:

Budsjett og regnskap vedtas og kontrolleres av idrettslagets høyeste myndighet: årsmøtet. Budsjettet utarbeides av administrasjonen, og godkjennes av styret. Regnskap kontrolleres av ekstern revisor og regnskapsfører årlig. 

I Grorud IL er daglig leder den administrativt ansvarlige for forvaltning og oppfølging av budsjett og regnskap, mens økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for lagskasser, utlegg, økonomisystem og Spond. 

Ved spørsmål om økonomi kan du kontakte [email protected] eller [email protected]


Her kan du lese mer om treningsavgift og medlemskontingent for 2024. 

Annonse: