Velkommen til fotball

Vi ønsker alle som vil utforske idrett og og fotball velkommen til oss fra fylte 3 år. Les mer om mulighetene under

Annonse:

Hos Grorud IL kan du starte med idrett fra du 3 år gammel, og det er både for gutter og jenter. Tilbudet heter "Barneidretten", og går hver onsdag kl. 17 - 19 i Grorud Flerbrukshus med unntak av ferier (sommerferie, høstferie, vinterferie, juleferie, påskeferie). Her er det fokus på lek, mestring og ballspill i fellesskap. Det er Christoffer (barnefaglig ansvarlig) og Sindre (utviklingsleder) som er ansvarlige for tilbudet. Hvis du har lyst til å prøve, så møter dere bare opp. Hvis du liker det og har lyst til å starte fast, så sender du e-post med barnets navn, telefonnummer og fødselsdato. Husk at du oppgir også foresattes informasjon. Det koster kr 900 i halvåret (1800kr i året). 

Når du har sendt epost, vil foresatte få en invitasjon til Spond. Denne appen forteller hvor og når det er trening, og viser oversikten over aktivitetene for halvåret videre. 

Du kan starte på fotball året du begynner på barneskolen. Det er Christoffer Knudsen ([email protected]) som har ansvaret for de første årene dine i klubben, sammen med engasjerte foreldretrenere og unge forbilder fra området. Grorud IL er avhengig av at vi har foreldretrenere som er engasjert og ønsker å bidra rundt kullene våre. Christoffer hjelper til med trenerkurs, veiledning, treningstider og kamptilbud, samt organisering av foreldremøter og dugnader. Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til barnefotballen, kan du kontakte Sindre (vår utviklingsleder) ved å sende e-post her eller Christoffer ved å trykke her.

Vi starter opp de nye kullene samtidig som skolestart, altså medio august. Vi kommer rundt på skolene med informasjon om oppstarten. Hvis du ønsker å starte på fotball i 2024, tar du kontakt med Christoffer via e-post, og oppgir barnets navn, foresattes navn, fødselsdato på barn, telefonnummer og epost. 

I Grorud IL er det ingen betalte akademier, eller andre private initiativ. Vårt fokus er å trene riktig og godt fra ung alder, samtidig som gruppene utvikler seg sammen og skaper livslange minner. Samtidig skal det være lov å trene mer, og bli tilbudt å trene mer, i Grorud IL. Vi løfter frem unge spillere gjennom hospitering og ekstratrening dersom trenerne i samråd med foresatte mener det er en god ide. Grorud IL har løftet frem mange toppspillere de siste årene, både til øverste nivå i Norge og til utlandet. Samtidig har idrettslaget vokst seg stort, og har nå over 1000 medlemmer. Vi har gode erfaringer på å balansere de mange ulike behovene og ønskene - men vi er avhengig av foresattes tillit, og god kommunkasjon, for å lykkes. 

Dersom du har spørsmål eller innspill på organiseringen i Grorud IL, kan du kontakte daglig leder ved å sende e-post her.

Annonse: