Styret i Grorud IL

Styrets arbeid og sammensetning kan du lese mer om her

Annonse:

Styret er Idrettslagets øverste organ, og velges demokratisk av årsmøtet i Grorud IL. 

Budsjettet utarbeides av administrasjonen, og godkjennes av styret.  Budsjett og regnskap vedtas endelig av årsmøtet. 

I Grorud IL er daglig leder den administrativt ansvarlige for forvaltning og oppfølging av budsjett og regnskap, mens økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for lagskasser, utlegg, økonomisystem og Spond. 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 20. mars 2024:

Leder
Richard Pedersen

Nestleder
Beate Haaberg Fernandez

Styremedlemmer
Omar Rafiq
Knut Bakke Pedersen
Ole Jørgen Pettersen
Øystein Eriksen Søreide
Lotte Hermanrud

Annonse: