IFO

En typisk dag på Idrettsfritidsordningen (IFO) vil se slik ut:

Barna kommer til Grorud Idrettshus. Når de kommer, spiser de et sunt måltid sammen med instruktørene. Etter lunsj er det leksehjelp/leksetid for de som har det den dagen, og evt. kort/spill.

Fra kl 13.30/14.00 til kl 16.30 er det treningsøkt. Type idrett vil variere, men naturligvis hovedvekt på fotball. Vi tar også hensyn til hva barna selv ønsker, slik at de føler medbestemmelse.

Treningsøkta vil foregå på kunstgresset fra våren til høsten og i Groruddalen gymsal på vinteren.

Barna skal lære seg å vise respekt for andre barn og voksne og de må rydde etter lunsj og trening.

De skal selv bestemme reglene og konsekvensene av å bryte dem, selvsagt med veiledning fra lederne.

Priser for IFO er:

1 dag i uken:    800 kr i måneden
2 dager i uken: 1100 kr i måneden
3 dager i uken: 1400 kr i måneden
4 dager i uken: 1600 kr i måneden
5 dager i uken: 1800 kr i måneden

Ved interresse kontakt Grorud IL per mail: post@grorud-il.no