Åpent foreldremøte barnefotballen

For alle kull fra 2017 til og med 2010 mandag 15. januar klokka 19.00

Annonse:

Foreldre til alle kull i barnefotballen inviteres til åpent foreldremøte i regi Grorud IL fotball. Det er fint om alle som har tenkt til å komme benytter påmelding i Spond. Vi forsøker å gjennomføre møtet i Samlingssalen (inngang ved hovedinngangen), men hvis det blir for fullt så går vi ut i Hallen.

Teamet for møtet er «Hva kan vi forvente av hverandre i 2024», som innebærer en gjennomgang prinsippene bak organisering av aktivitet for det kommende året og hvilke rammer som ligger til grunn. Vi vil redegjøre for de kortsiktige og langsiktige målsettingene vi jobber ut fra, med utgangspunkt i strategien for 2023-2025.  Samtidig er det ingen hemmelighet at vi er nødt til å engasjere flere foresatte for å drifte de yngste kullene våre. Dette skal vi legge frem planen på, og vise planen i sin helhet.

Fra Grorud IL deltar daglig leder Mats Thyli, utviklingsleder Sindre Mikkelsen og fagansvarlig for barnefotball Christoffer Knudsen.

Vi serverer kaffe og håper på en hyggelig time sammen!

Annonse: