Årsmøtet vel gjennomført

Richard Pedersen ble gjenvalgt som styreleder

Annonse:

Årsmøtet i Grorud Idrettslag ble gjennomført onsdag 20. mars med 13 medlemmer til stede.

Selv om vi selvfølgelig kunne ønsket oss flere oppmøtte, ble det gjennomført et udramatisk og hyggelig årsmøte som betimelig nok ble avsluttet klokka 19.18 (klubbens stiftelsesår).

Det ble enstemmig vedtatt en vedtektsendring som reduserer styret fra 9 til 7.

Etter årsmøtet ser styret slik ut:

Leder
Richard Pedersen

Nestleder
Beate Haaberg Fernandez

Styremedlemmer
Øystein Eriksen Søreide
Knut Bakke-Pedersen
Ole Jørgen Pettersen
Lotte Hermanrud
Omar Rafiq

Les alt om årsmøtet her

Annonse: