Damene inntar Grorud Arctic Match

HSIL + Grorud = SANT

Grorud Idrettslag har hatt en langsiktig målsetting om å etablere en damesatsing på lik linje med det som har blitt gjort på herresida det siste tiåret.

Høybråten og Stovner IL har vært et fyrtårn på damesida i Groruddalsfotballen, men har kommet frem til at å satse på toppfotballen ikke er synonymt med drift av breddefotballen, og gikk da i samtaler med Grorud om mulighetene for en felles seniorsatsning. 

HSIL tok kontakt i begynnelsen av 2023 og luftet tankene med Grorud, og det er iherdig innsats og velvilje fra begge parter som har fått dette opp og stå på kort tid. 
- Dette har gått veldig fort, men med våre strategiske målsetninger var det egentlig bare å kaste seg rundt sier daglig leder i Grorud IL, Mats Thyli. 

Sammensatt lag
- Vi spiller som sammensatt lag i 2023, så er tanken at Grorud skal overta plassrettighetene i 2024. Uavhengig av hvem som er ansvarlig klubb, vil HSIL og Grorud være forpliktet til å samarbeide også på damesida i mange år fremover, og det er vi veldig glade for, forteller han videre.

-Vi gleder oss til å følge egne og nye spiller videre i dette samarbeidet, og ser frem til godt toppfotballtilbud også til jentene i Groruddalen, sier leder i HSIL Fotball, Håvard Braserudhaget med et blått hjerte og godt smil om munnen,

Høybråten og Stovner og Grorud har i mange år samarbeidet godt til det beste for Groruddalsfotballen, nå tar man steget videre.
- Dialogen med HSIL har vært veldig god. Klubbene er jo godt kjent fra før, og det hjelper selvfølgelig på når det allerede eksisterer tillit mellom partene. Nå skal HSIL rette alle sine ressurser mot aldersbestemt, så skal vi ta godt hånd om toppsatsingen, sier Mats.

 Vil skape gode rammer
Grorud går helhjertet inn i dette, vi gleder oss til å komme i gang. Det skal legges til rette for at damelaget får gode rammer allerede i 2023.

- Målet vårt i år er å skape en stabil og god trenings- og kamparena for en engasjert tropp som har gode fasiliteter rundt seg, og etablere rammene for de vi på sikt håper skal bli en konkurransedyktig innsats på nasjonalt plan, sier Mats.

Seriestart for 3. divisjon er allerede 26. mars, det er mye som må på plass før seriestarten borte mot Lillehammer.
- Vi må på kort tid få på plass en fulltallig spillertropp, trenere og støtteapparat og komme i gang med trening allerede til uka, sier han. 

Håvard avslutter med en lovnad om fortsatt engasjement og fullt trykk fremover. 
- Du vil garantert se oss kampdag, for å følge opp og heie Damene frem og opp! 

De kommende dagene vil det komme mer informasjon om veien videre for HSIL/Grorud damelag på hjemmesider og i sosiale medier. Følg med!

Annonse: