Informasjon om Forbildeprosjektet

Forbildeprosjektet er et samarbeid mellom Grorud IL og Vålerenga Fotball som skal bedre oppvekstsvilkår for barn og unge i bydel Grorud og bydel Gamle Oslo. Fra august 2016 frem til sommeren 2017 gjennomføres pilotåret som er finansiert av Obos og de to bydelene. Prosjektet retter seg mot skoleelever og tre skoler tilknyttet hver bydel er inkludert dette første året. Henholdsvis barne-, ungdoms-, og videregående skole. Disse skolene er Grorud skole, Groruddalen ungdomsskole, Bjerke VGS, Vålerenga skole, Jordal ungdomsskole og Wang toppidrett.

Skolene og elevene har valgt 4 elever hver som skal representere skolen som forbilder. Vi har totalt 24 forbilder. Disse forbildene skal fungere som positive rollemodeller både på skolen og på sin fritid. Elevene har gjennomført forbildekurs som er et kurs på totalt 8 timer med tilhørende arbeidshefte. Kurset ble holdt på UBC to forskjellige dager etterfulgt av en sosial samling med pizza, brus og Vålerenga kamp.  Kursinnholdet bestod av både teori og praktiske oppgaver til emner som verdier, respekt, fair play, motivasjons og mye annet som gjorde forbildene klare for tiltakene de skulle bidra i. I tillegg hadde vi besøk av Vålerenga spillerne Mohammed Abdellaoue og Kjetil Wæhler den ene dagen. Siste kursdag inneholdt også et foredrag av Stig André Berge, bronsevinneren i bryting fra OL i Rio, som i etterkant blant annet vant prisen som årets forbilde under idrettsgallaen. Forbildene har også gjennomført grasrottrener delkurs 1 til NFF. I løpet av ett års periode utdanner vi derfor også forbildene til å bli ansvarsfulle trenere og ledere som både klubb og samfunnet kan dra nytte av.  

Forbildene bidrar i to forskjellige tiltak. Det ene foregår i skoletiden der de hjelper til i kroppsøvingen på lavere trinn. Elever fra VGS hjelper til på ungdomsskolen, elever fra ungdomsskolen hjelper til på barneskolen og elevene fra barneskolen (6-7. Trinn) hjelper til hos de yngste elevene på barneskolen. Her har de i oppgave å motivere de elevene som ikke trives eller faller ut av timen. Gjennom aktiv engasjering gir vi alle muligheten til å oppleve mestring, noen ganger skal det ikke mere til enn å bli sett av en eldre elev eller en hånd å holde i. Elevene gleder seg alltid til å få besøk av forbildene og de står alltid spente og venter når vi kommer.

Prosjektets andre tiltak kalles Respektløkka og er et åpent arrangement etter skoletid. Respektløkka er åpen en gang i uka, i begge bydelene. Her tilbyr vi et bredt spekter av aktiviteter der forbildene er aktivitetsledere. Uansett etnisitet, religion, kjønn, motivasjon og ferdighetsnivå er du hjertelig velkommen til å bli med på Respektløkka. I bydel Grorud har vi nå aktivitet i Grorud idrettslags egen gymsal som ligger ved siden av Groruddalen skole. I bydel Gamle Oslo er aktivitetene inne i Jordalhallen. Når sommeren og finværet sniker seg på beveger vi oss ut på fotballbanen der vi fortsetter med ulike og nyskapende aktiviteter. Vi ønsker å skape idrettsglede og gi barn og unge mulighetene til å oppleve flere sider av fysisk aktivitet og forhåpentligvis engasjere enda flere til å bevege seg mer og oftere.

Erfaringene så langt er meget positive og tilbakemeldinger er gode fra elever, så vel som lærere og ledelsen ved skolene. Forbildene vokser også veldig på oppgavene og tar i stor grad over lærerens rolle i timene. Elevene som er valgt ut er fullstendig klar over at dette ikke er for egen vinning eller forhøyet status. De er ansvarsbevisste og er et godt bidrag i idrettslagene samfunnsansvar. Vi kårer også «månedens forbilder», som er elever som har opptrådd positivt og bidratt til å skape gode holdninger på sin skole. Her har alle elevene på skolene mulighet til å vinne. Disse vinner kampbilletter til hjemmekamper til Grorud IL og Vålerenga, i tillegg til forbildedrakt.

Presentasjon av forbildene og mer om tiltakene finner du på vår facebookside: www.facebook.com/forbildeprosjektet