417154408_1190545638576184_751794765351184973_n

Fullsatt sal på foreldremøte

Annonse:

Samlingssalen var fullsatt da vi inviterte til foreldremøte.

Daglig leder, Mats Thyli var fornøyd både med oppmøtet og hvordan møtet forløp.
- Det er veldig fint å få snakket sammen, og på sett og vis startet et nytt kapittel i fellesskap. Vi skal jo gjøre noen justeringer fremover, som forhåpentligvis gjør oss sterkere og bedre rustet, sier han.

Mange stilte spørsmål og hadde kommentarer. Det var veldig mange positive tilbakemeldinger, men også noen spørsmål.
- Det er helt naturlig at foresatte har ulike oppfatninger av hvordan tilbudet treffer dem og barna deres, men det er et mål å få til et så likt og sterkt tilbud til alle. Da er det jo viktig at de foresatte vet hvilke retning vi ser for oss, og gir oss noen tilbakemeldinger på det. Det setter vi stor pris på!

Nytt konsept på Grorud er «Nytt eller bytt», med tanke om at her kan foresatte både kjøpe nytt utstyr direkte av leverandør på Grorud, eller bytte med andre dersom det er ønskelig. 
Det er flere som har etterspurt at vi får på plass bedre løsninger for å handle klær og ikke minst bytte klær. Nå gjør vi noe med den saken, og etablerer dette tilbudet. Jeg håper det blir en suksess og at vi kan gjenta det til høsten!

"Nytt eller bytt" arrangeres første gang 24. januar.
Vi åpner dørene 17.30 i Samlingssalen i Flerbrukshuset og står der frem til 20.00.
Alle medlemmer og foresatte har fått invinasjon i Spond.

Vi legger også ut plansjene fra foreldremøtene vi har i fellesskap til alle fremover. Under «Dette er Grorud IL» og «Foreldremøter» på vår nettside kan du hente frem presentasjonen fra mandag 14. januar 24 hvis ønskelig.

 

Annonse: