Priser og betingelser 2019

 

PRISER:

Hverdager kun kveld kr. 2.500.-
Fredag og lørdag til kl. 0200  kr. 3.600.-
Fredag + lørdag kr. 4.800.-

Søndag kr 3.600
Leie av projektor kr. 200.-

Leien faktureres forskuddsvis.


UTLEIEBETINGELSER:

Maksimalt deltakerantall er 50 personer inklusive barn.


RYDDING/OPPVASK

Huset må være ryddet – bord og stoler satt på plass. Papir, pappesker, flasker o.a. må fjernes og legges i plastposer, som plasseres i mellomgangen.

ORDENSREGLER

Ved bruk av musikkanlegg skal volumet være på normal styrke – nabohensyn.

NB! Kun leide lokaler kan benyttes.

 

LUKNINGSBESTEMMELSER

Innen avtalt leietid som er kl. 22.00, eventuelt kl. 02.00, må huset være ryddet, i orden og forlatt. Kl. 0230 kommer en vekter og låser huset. Hvis huset da ikke er ryddet og tomt for folk, blir det beregnet kr. 1000.-, pr. påbegynt halvtime som vekteren blir forsinket.

 

AVBESTILLING

Bestilte lokaler må avbestilles senest 30 dager før utleiedato. Ved avbestilling senest 30 dager før utleiedato og hvor vi får andre leietakere til den reserverte utleiedato, vil halve leien bli refundert. Dersom lokalet ikke blir utleid vil ikke leien bli refundert.