Visjon

 

«Sammen for et inkluderende Grorud der drømmer oppfylles»

 

Verdier

 

Inkluderende:

-Tilbud til alle

-Mangfold er en ressurs

-«Vi foran jeg» Vi gjør hverandre gode

-Trivsel er alles ansvar

 

Respektfull:

-Fair play

-Ta vare på hverandre og skape et godt miljø i klubben

-Alle i Grorud IL er en grorudambassadør

 

Utviklende:

-Muliggjøre utvikling av klubbens medlemmer og andre i nærmiljøet

-Sette seg høye mål og arbeide for kvalitet i alle ledd

-Rom for å skille seg ut

-Legge til rette for at alle kan bli den beste versjonen av seg selv