Velkommen til fotball

I Grorud kan du starte på fotball året du begynner på barneskolen. Det er Christoffer Knudsen ([email protected]) som har ansvaret for de første årene dine i klubben. Grorud IL er avhengig av at vi har foreldretrenere som er engasjert og ønsker å bidra rundt kullene våre. Christoffer hjelper til med trenerkurs, veiledning, treningstider og kamptilbud, samt organisering av foreldremøter og dugnader. Så er vi avhengig av gode hjelpere for å få tilbudet så godt som mulig. 

Hvis du ønsker å starte på fotball i 2024, tar du kontakt med Christoffer via e-post, og oppgir barnets navn, foresattes navn, fødselsdato på barn, telefonnummer og epost. 

Før den tid er du hjertelig velkommen til vårt allidrettstilbud for barn i alderen 3 - 5 år. Her er det fokus på lek, mestring og ballspill. Det er Christoffer og Sindre som er ansvarlige for dette tilbudet også. Hvis du ønsker å melde på barn til dette, så sender du en e-post til [email protected] og oppgir barnets navn, foresattes navn, fødselsdato på barn, telefonnummer og epost. Du vil så få en invitasjon til Spond. Denne appen forteller hvor og når det er trening, og viser oversikten over aktivitetene for halvåret videre.  

Annonse: