Klubbhåndbok

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Grorud IL ønsker å være en kvalitetsklubb! 

Sportsplan
Les mer her


Kompetanseutvikling
Les mer her

Politiattest
Les mer her

Rekrutteringsplan 
Les mer her

Dommerutvikling
Les mer her

Årshjul 
Les mer her


Organisasjonskart
Les mer her

Trenerveileder
Les mer her


Økonomi og medlemskontingenter
Les mer her

Annonse: