Klubbhåndbok

Grorud IL er kvalitetsklubb, og ble re-sertifisert som det høsten 2023

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. Dette er noe av Grorud ILs planverk som ligger til grunn for seritifiseringen: 

Sportsplan
Les mer her


Kompetanseutvikling
Les mer her

Politiattest
Les mer her

Rekrutteringsplan 
Les mer her

Dommerutvikling
Les mer her

Årshjul 
Les mer her


Organisasjonskart
Les mer her

Trenerveileder
Les mer her

Annonse: