Klubbhåndbok

Grorud IL er kvalitetsklubb, og ble re-sertifisert som det høsten 2023

Annonse:

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. Dette er noe av Grorud ILs planverk som ligger til grunn for seritifiseringen: 

Klubbhåndbok
Les mer her

Sportsplan
Les mer her

 

 

Annonse: